1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. In het volgende informeren wij u over de behandeling van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is XP-Sport GmbH, Adenauerstraße 20A, 52146 Würselen, Duitsland, Tel: +49 (0) 241 – 47574324, Fax: +49 (0) 241 – 47574319, e-mail: office@xp-sport.de. De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), maakt deze website gebruik van een SSL-protocol of SSL-protocol. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string “https://” en het slotsymbool in uw browserbalk.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website
In het geval van louter informatief gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “server log files”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

Onze bezochte website
Datum en tijd van de toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden later te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (third-party cookies) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons geïmplementeerde individuele cookies, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het sitebezoek.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party cookies). Indien wij samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de in elk geval verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

4) Contact opnemen met
Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden na de definitieve afhandeling van uw verzoek gewist, indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die zich daartegen verzet.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking
Overeenkomstig artikel 6, lid. 1 lit. b DSGVO, worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Een verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met het oog op de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden, waarover wij u hierna informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing
6.1 Registratie voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en zal worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u toestemming geeft voor het toesturen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingse-mail waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij het door uw Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, alsmede de datum en het tijdstip van inschrijving, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, zullen uitsluitend worden gebruikt om in de nieuwsbrief te adverteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die daartoe in de nieuwsbrief is opgenomen of door een bericht te sturen aan de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit de distributielijst van onze nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor elk ander doel dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

6.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Indien u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, behouden wij ons het recht voor om u periodiek aanbiedingen voor soortgelijke goederen of diensten te e-mailen als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Daartoe moeten wij, overeenkomstig § 7, lid. 3 UWG, hoeven wij geen aparte toestemming van u te krijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons rechtmatig belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6, lid 6, onder a). 1 lit. f GDPR. Indien u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mail sturen. U kunt te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor het bovengenoemde reclamedoel, door de aan het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan in kennis te stellen. U zult alleen transmissiekosten hebben overeenkomstig de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar zal het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk worden stopgezet.

6.3 Verzending van de nieuwsbrief via MailChimp

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via de technische dienstverlener The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (http://www.mailchimp.com/), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem voor reclame. Houd er rekening mee dat uw gegevens gewoonlijk worden overgebracht naar een MailChimp-server in de VS en daar worden opgeslagen.

MailChimp gebruikt deze informatie om de nieuwsbrieven namens ons te versturen en statistisch te evalueren. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en worden niet met uw andere persoonsgegevens in verband gebracht, een rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen gegevensanalyse voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Bovendien kan MailChimp deze gegevens gebruiken in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO zelf op grond van haar eigen legitieme belang bij het op de behoeften afgestemde ontwerp en de optimalisering van de dienst, alsmede voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om vast te stellen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van onze nieuwsbriefontvangers echter niet om hen zelf te schrijven of om ze aan derden door te geven.

Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben wij met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst (“Data Processing Agreement”) gesloten op basis van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonsgegevens aan MailChimp mogelijk te maken. Deze overeenkomst inzake gegevensverwerking kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/.

MailChimp is ook gecertificeerd onder de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield” en verbindt zich er dus toe de EU-gegevensbeschermingsvoorschriften na te leven.

U kunt het privacybeleid van MailChimp hier bekijken: https://mailchimp.com/legal/privacy/

7) Gegevensverwerking voor orderafhandeling
7.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de in opdracht gegeven kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u daar hieronder uitdrukkelijk over informeren. De rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens is Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (payment service providers)

– Amazon Pay
Indien u kiest voor de betaalmethode “Amazon Pay”, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna te noemen “Amazon Payments”), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met de informatie over uw bestelling overdragen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments kunt u terecht op de volgende website: https://pay.amazon.com/de/help/201751600.
– Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal”) als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het rechtmatige belang van PayPal om uw betalingscapaciteit te bepalen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.
– ONMIDDELLIJK
Indien u kiest voor de betaalmethode “SOFORT”, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna te noemen “SOFORT”), aan wie wij uw gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling zullen doorsturen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van SOFORT kunt u vinden op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.
– Skrill
Als u kiest voor een betaalmethode van de betaaldienstverlener Skrill, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Skrill Ltd., Floor 27, 25 Canada Square, London, E14 5LQ, Engeland, aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte gegevens samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer, indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. De overdracht van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Skrill Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

8) Gebruik van sociale media: video’s
Gebruik van Youtube-video’s

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video’s van de provider “Youtube”, die toebehoort aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video(‘s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video’s wordt gestart, gebruikt de aanbieder “Youtube” cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van “Youtube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruikerservaring te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet geassocieerd wilt worden met uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Onafhankelijk van de weergave van de ingesloten video’s wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk “DoubleClick” tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingsactiviteiten in gang kan zetten.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

9) Online marketing
9.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webadvertentiedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google AdSense gebruikt zogenaamde “DoubleClick DART cookies” (“cookies”). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde “web beacons” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google AdSense wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO met als doel de gebruiker te benaderen door derden, wier advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financieel belang bij de exploitatie van het economisch potentieel van onze internetpresentie door tegen betaling gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden te tonen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

9.2 Gebruik van Google AdWords conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van het bijhouden van conversies van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Op die manier streven wij het belang na om u reclame te tonen die u interesseert, om onze website interessanter voor u te maken en om tot een eerlijke berekening van de reclamekosten te komen.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords-advertentie van Google. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de cookie voor het bijhouden van conversies van Google via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen uit te schakelen. Zij zullen dan niet worden opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij gebruiken Google Adwords op basis van ons legitiem belang bij gerichte reclame in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: http://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

10) Webanalysediensten
Google (Universeel) Analytics

– Google Universal Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt deze verwerking plaats overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een opt-out-cookie in te stellen dat het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverstijgende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens met Google Analytics is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

11) Retargeting/ Remarketing/ Referral advertising
AdRoll (AdRoll Advertising Ltd.)
Deze website maakt gebruik van retargetingtechnologie die wordt aangeboden door AdRoll Advertising Ltd, Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Ierland (“AdRoll”). Dit stelt ons in staat om bezoekers van onze website te voorzien van gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde reclame die reeds interesse hebben getoond in onze winkel en onze producten. De weergave van het reclamemateriaal vindt plaats op basis van een cookie-gebaseerde analyse van eerder gebruikersgedrag. In het geval van retargeting-technologie wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om pseudonieme gegevens over uw interesses te verzamelen, zodat reclame kan worden aangepast op basis van de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Als gevolg daarvan ontvangt u reclame die hoogstwaarschijnlijk aansluit bij uw product- en informatie-interesses. Indien de verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang bij de weergave van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek.
U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies voor reclamevoorkeuren door gebruik te maken van de optie op de hieronder gelinkte pagina om een opt-out-cookie in te stellen:
http://www.adroll.com/about/privacy
Meer informatie en het privacybeleid inzake reclame en AdRoll Advertising Ltd (“AdRoll”) vindt u hier: http://www.adroll.com/about/privacy.

Google AdWords remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, hiermee adverteren wij voor deze website in de Google zoekresultaten, maar ook op websites van derden. De provider is Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming hebt gegeven om uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie van uw Google-account te gebruiken om advertenties die u op het web bekijkt te personaliseren. In dit geval, als u ingelogd bent bij Google tijdens uw bezoek aan onze website, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Daartoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het plaatsen van cookies en instellingen dienaangaande uitvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.
Meer informatie en het privacybeleid inzake reclame en Google vindt u hier:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Gebruik van een live-chatsysteem
Zendesk (voorheen Zopim)
Deze website gebruikt technologie van Zendesc Inc, 1019 Market St, San Francisco, USA (www.zendesk.com) om gepseudonimiseerde gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyses en om het live-chatsysteem te bedienen waarmee kan worden gereageerd op live-supportverzoeken. Op basis van deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder meer de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie heeft, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.
De met Zendesk-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om te voorkomen dat Zendesk cookies opslaat, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer worden geplaatst of dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter tot gevolg hebben dat sommige functies op onze internetpagina’s niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar informeel per e-mail te doen toekomen aan het in het impressum vermelde e-mailadres.
Zendesk Inc. gevestigd in de VS is gecertificeerd voor de us-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau waarborgt.

13) Rechten van de betrokkene
13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u uitgebreide rechten toe (toegangs- en interventierechten) ten aanzien van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO: U hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons worden verwerkt. de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om te worden geïnformeerd welke garanties er overeenkomstig artikel 46 van de GDPR bestaan in het geval van doorgifte van uw gegevens aan derde landen;
Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO: U hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van de door ons opgeslagen onvolledige gegevens;
Recht op wissen overeenkomstig Art. 17 DSGVO: U heeft het recht te verzoeken om het wissen van uw persoonsgegevens indien de voorwaarden van Art. 17 para. 1 DSGVO. Dit recht is echter met name niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering;
Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO: U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, indien u het wissen van uw gegevens wegens onrechtmatige gegevensverwerking weigert en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nadat wij deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of indien u bezwaar hebt gemaakt om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze legitieme redenen prevaleren;
Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR: Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt doen gelden, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissing van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO: U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is;
Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 7, gegeven toestemming in te trekken. 3 DSGVO: U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden;
Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 GDPR: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR, hebt u – onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden – het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.
13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUNT U HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U UW RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens
De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. bewaartermijnen krachtens het handelsrecht en het belastingrecht). Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en/of er van onze kant geen verder gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.