Anaërobe drempel

De anaërobe drempel is een gemeten waarde van 4 mmol/l bloedlactaat. Het is de grens van de aërobe-anaërobe overgangszone. De energievoorziening wordt steeds meer glycolytisch. Als de intensiteit nu verder wordt opgevoerd, blijft het lactaatgehalte in het bloed stijgen. De anaerobe drempel wordt ook wel de lactaatdrempel genoemd, omdat vanaf deze waarde de lactaatafvoer geen gelijke tred meer kan houden met de lactaatproductie.

Deel deze post