Anaëroob metabolisme

In tegenstelling tot het aërobe metabolisme vindt het anaërobe metabolisme plaats zonder de deelname van zuurstof. Energie wordt geleverd door anaëroob metabolisme, waarvan er twee soorten zijn: anaëroob-alactacidische energievoorziening en anaëroob-lactacidische energievoorziening.

Deel deze post