Cyclisatie

In het kader van het opleidingsbeheer wordt gestreefd naar een cyclus van het opleidingsproces op lange en middellange termijn.

Binnen de macro-cycli wordt gebruik gemaakt van een afwisseling van microcycli die de belasting verhogen, handhaven of verlagen.

Deel deze post