Driving game

Het rijspel is een trainingsmethode waarbij ongeplande veranderingen in de belastingsintensiteit plaatsvinden. In het autorijspel varieert dit van gemakkelijk tot submaximaal, en de training duurt tussen 30 minuten en 3 uur. Het rijspel is een variabele continue prestatiemethode. Dit betekent dat het gedurende een groot deel van de trainingssessie wordt volgehouden zonder dat er extra pauzes volgen. Alleen de “vaste regels” zijn van toepassing (deze kunnen natuurlijk variëren of bel afhankelijk van het doel en de trainingsdoelstelling zoals hieronder beschreven).

Naast wielrennen is het rijspel ook populair bij atleten die aan middellange- en langeafstandslopen doen. Kenmerkend is dat de belastingsintensiteit niet exact is gespecificeerd, maar varieert afhankelijk van externe factoren. De atleet kan bijvoorbeeld gebruik maken van het terrein en bergop een tempo kiezen dat past bij de lengte van de klim, maar zeer intens is, en bergaf en op het vlakke herstelpauzes nemen. Natuurlijk zijn ook andere constellaties denkbaar: Klimmen en dalen worden rustig gereden, op de vlakke stukken wordt een tijdrittempo in het drempelbereik EB gekozen.

Ook het rijspel met een trainingspartner is populair en dus vooral verankerd in de kinder- en jeugdopleiding van diverse nationale sportbonden. Als trainingswedstrijd kunnen de renners elkaar aanvallen en technieken aanleren zoals het rijden in een groep, op het achterwiel en vooral op de windkant. Het sprinten om naambordjes te plaatsen dat gebruikelijk is bij wielertrainingen kan ook als een rijspelletje worden aangemerkt, vooral als de intensiteit variabel wordt gehouden – de ene keer sprinten gedurende slechts enkele seconden en de andere keer sprinten om naambordjes te plaatsen over meerdere kilometers.

Ook in de wedstrijdsport maakt het rijspel tot op de dag van vandaag vaak deel uit van een trainingsplan, omdat de combinatie van verschillende intensiteiten een eigen, unieke belasting met zich meebrengt en de atleten een mentale afwisseling biedt. Dit wordt ook wel racesimulatie genoemd.

Deel deze post