Hypertone

Dranken met een hogere osmotische druk dan bloed (>330 mosmol/l) kunnen als hypertonisch of hypertonisch worden omschreven. Ze hebben een uitdrogend effect omdat er bij de celwand meer vocht het lichaam verlaat dan er binnenstroomt. In de sport worden hypertone dranken slechts in beperkte mate gebruikt. Consumptie tijdens wedstrijden of trainingen wordt over het algemeen afgeraden.

Zie ook isotoon, hypotoon

Deel deze post