Ontwikkelingsgebied

Het ontwikkelingsgebied vertegenwoordigt een trainingsgebied van de fietstraining.

In het ontwikkelingsveld wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten opleiding. De op cadans gebaseerde en de op kracht gebaseerde training. Beide typen trainen wedstrijdspecifiek uithoudingsvermogen en lactaatreductie. Zij zijn bedoeld als voorbereiding op de wedstrijdsituatie waarin aërobe-anaërobe stofwisselingsprocessen vereist zijn. Daarom vindt de training plaats in de aërobe-anaërobe overgangszone, waar de energievoorziening aëroob-anaëroob is. De lactaatwaarde in het bloed is 3-6 mmol/l.

Voor cadansgerichte en krachtgerichte ontwikkelingstraining moet de hartslag worden bepaald door een prestatiediagnose. Het moet ongeveer 80-90% van de maximale hartslag zijn. De trainingstypen verschillen in cadans en overbrengingsverhouding.

Voor training op basis van cadans is de overbrengingsverhouding 5,6-8,0 m en de cadans 100-120 omw/min. Voor krachtgerichte training zijn de waarden 6,4-8,9 m overbrengingsverhouding en 70-90 omwentelingen per minuut cadans. Bij deze laatste opleiding is het resultaat geen controlevariabele, maar moet het als een uitkomst worden beschouwd.

De prestaties in de ontwikkelingssector liggen tussen 90% en 110% van IANS / FTP.

Het routeprofiel van de cadansgerichte ontwikkelingstraining is vlak, dat van de krachtgerichte training golvend tot heuvelachtig; als er tegenwind is, moet ook hier een vlakke route worden gekozen. De lengte van de route is telkens 3-30 km. Het is een repetitieve methode, het ontwikkelingsgebied training wordt uitgevoerd na een warming-up fase in het basis oefengebied als een gedeeltelijke stretch training.

Deel deze post