Opleidingsbeginselen

Opleidingsbeginselen zijn bovenliggende instructies voor het opleidingsproces, oriënterende validiteiten met een hoge graad van algemene geldigheid. Het zijn geen verklaringen van recht in strikte zin. Opleidingsbeginselen zijn ofwel gebaseerd op praktische ervaring ofwel op wetenschappelijk onderbouwde feiten (Zintl, 1997).

Trainingsbeginselen om aanpassing op gang te brengen :

Opleidingsprincipe (P)Biologische invloedsfactor
P van de effectieve belastingsprikkelRegel voor stimuleringsniveau
P van progressieve belastingstoenameParabolische curve van de aanpassing
P de variatie van de trainingsbelastingRegel voor stimuleringsniveau

Opleidingsbeginselen om aanpassing te waarborgen :

Opleidingsprincipe (P)Biologische invloedsfactor
P het optimale ontwerp van belasting en terugwinning Supercompensatie, heterochroniciteit van aanpassing
P van herhaling en continuïteitDeadaption
P van periodisering en cyclisering Fasekarakter van het aanpassingsproces

Trainingsprincipes om aanpassing specifiek te controleren:

Opleidingsprincipe (P)Biologische invloedsfactor
P van individualiteit en leeftijdsgeschiktheid Individuele aanpassing
P de toenemende specialisatieSpecifieke aanpassing
P de regulerende interactie van de afzonderlijke opleidingselementen Interactie van specifieke en niet-specifieke aanpassing

Deel deze post