Tolerantie voor zuur

De zuurtolerantie van een atleet bevordert het vermogen om de spiercontractie gedurende een bepaalde tijd voort te zetten ondanks een te sterke verzuring van de spieren. Zuurtolerantie speelt dus een niet onbelangrijke rol bij anaërobe uithoudingsprestaties.

Uit biochemisch oogpunt is het bekend dat er individuele verschillen zijn en dat er een zekere trainbaarheid van de zuurtolerantie bestaat. Naast het biochemische aspect van dit vermogen, speelt ook het psychologische aspect een belangrijke rol. Dit betekent dat de spieren blijven werken ondanks een sterk gevoel van pijn in de spieren die worden gebruikt. Wanneer endorfine vrijkomt, komen de lichaamseigen pijnblokkerende stoffen vrij, die deze psychologische onderdrukking van pijn verder ondersteunen (Neumann, 1998 en Zintl 1997).

Deel deze post