Vermogensregeling

Prestatiemanagement houdt in dat alle korte- en langetermijnmaatregelen van het trainingsproces worden gecoördineerd met het oog op de geplande verwezenlijking van de atletische vorm. Deze prestatiebevorderende maatregelen omvatten periodisering en fietsen.

Deel deze post